Форум на медицински център Липогард

Предложения => За лабораторията => : Registrator April 25, 2007, 08:51:17 AM

: Пакетни услуги с отстъпка!
: Registrator April 25, 2007, 08:51:17 AM
МДЛ „Липогард”
Пакетни услуги с отстъпка!

Всички цени, както и нови пакетни цени с отсъпка можете да намерите в Платени изследвания в сайта (https://lipoguard.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/).

Пълно изследване на кръв и урина – MAX:
 Пълн Кръвна Картина, Диференциално броене, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Алкална Фосфатаза, Креатинфосфокиназа, креатинин, урея,  пик. к-на, глюкоза, Пълен липиден статус, билирубин, пикочна киселина, К, Na, Са, Р, фибриноген, пълен уринен анализ.                                   
                                                                                 


Диагностика на дислипидемии LIPO:
Пълен липиден статус, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Алкална Фосфатаза, Креатинфосфокиназа, креатинин, глюкоза, пикочна киселина фибриноген, пълен уринен анализ.                                 
                                                                               

Бъбречна функция:
Общ белтък, Албумин, Урея, Креатинин, Пикочна киселина, Урина (албумин, седимент).
                                                                                 

Чернодробна функция:
Асат, Алат, ГГТ, Алкална Фосфатаза, Общ билирубин, директен билирубин, Албумин, протромбиново време, фибриноген, Урина (билирубин, уробилиноген).
                                                                                 

Бременност:
I-во посещение: Пълна кръвна картина, СУЕ, Диференциално броене, Wass, HIV,
                               Кръвна група,   Урина (албумин и седимент).
                                                                                 
II-ро посещение: Пълна кръвна картина, СУЕ, Диференциално броене,
                                Урина (албумин и седимент).
                                                                                 

Предоперативен Максимум:
Пълна кръвна картина, СУЕ, време на кървене, Протромбиново време с INR, APTT, глюкоза, креатинин, общ билирубин, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Калий, Калций, Натрий.
                                                                       

Предоперативен Минимум:
Пълна кръвна картина, СУЕ, Диференциално броене, време на кървене, време на съсирване, Пълно изследване на урина.
                                                                                                                                       
 
Профилактика:
Wass, HIV, Хламидия трахоматис Ig G, Маркери за хепатит B (HbsAg).
                                                                                 
Диагностика на щитовидната жлеза:
fT3, fT4, TSH
                                                                                 

Туморно маркери:
Комплексно изследване на 2 туморни маркера.