Изследвания

Платени медико-диагностични изследвания в МДЛ ЛИПОГАРД

От заплащане на такса за вземане на биологичен материал по чл. 135, ал. 1 от НРД 2020, се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.  От 1.05.2015 г. по решение на ръководството лабораторията обслужва инвалиди и лица с решение на ТЕЛК без такса биологичен материал и инсенерация.

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ   Цена в лева
Хематологични изследвания    
Пълна кръвна картина с 16 показателя (Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Тромбоцити, Хкт, 3 диф. ДКК, еритр. индекси)   8.70
Диференциално броене на левкоцити (ДКК) – микроскопско изследване   6.20
Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити – микроскопско изследване   7.00
Морфология на еритроцити – микроскопско изследване   6.20
Левкоцити, хемоглобин – апаратно  всеки по 3.00
СУЕ   4.00
Ретикулоцити   6.00
Изследване на кръвосъсирването (Коагулация)    
Време на кървене    2.50
Време на съсирване   2.50
Протромбиново време c INR, аPTT, Фибриноген  всяко по 7.20
Д-Димер   27.00
Антитромбин III, Протеин С всеки по  30.00
Клинично-химични изследвания    
Глюкоза   3.60
Общ холестерол, HDL-C, LDL-C, Триглицериди всеки по  3.80
VLDL-C   3.00
Оценка на риска – атерогенни липидни индекси   3.00
Пълен липиден профил (холестерол, триглицериди, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, липидни индекси)   23.00
Апо А І, Апо В не се предлага в момента 15.00
Липопротен (a)        28.00 
LDL-C-apoB  (apoB, TC,TG, HDL-C) не се предлага в момента  22.0
sd LDL-C (атерогенни, малки плътни партикули) не се предлага в момента 22.00
Пикочна киселина, Креатинин, Урея всеки по 3.70
Общ билирубин, Общ белтък, Албумин всеки по  3.70
Директен билирубин   4.00
AСAT, AЛAT, ГГТ, Креатинфосфокиназа всеки по 3.90
Алкална фосфатаза   4.20
СК-МВ   13.00
CK-MB mass   13.00
ЛДХ всеки по  5.00
Aлфа-амилаза   8.00
Липаза   12.00
Холинестераза   17.00
Калций, Фосфати всеки по 5.00
Хлориди   3.70
Магнезий   6.00
Йонизиран калций   7.50
Натрий, Калий всеки по  5.80
Цинк   27.00
Мед (Cu)   25.00
Желязо   6.00
Тотален желязо-свързващ капацитет   7.30
Феритин   21.00
Трансферин   28.00
Насищане  (сатурация) на трансферин   25.00
Церулоплазмин   28.00
С-реактивен протеин   9.50
Високочувствителен CRP (hs CRP)   15.00
Гликиран хемоглобин HBA1c   20.00
Функционални изследвания    
Кръвно-захарен профил трикратно капилярна кръв   8.20
КЗП с венозна кръв   9.20
Обременяване с глюкоза  ОГТТ с венозна или капилярна кръв трикратно   9.60
Клирънс на креатинин, пикочна киселина, урея всеки по  15.00
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) двукратно: на гладно 0 мин и на 2-ри час; HOMA Score   47.00
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) трикратно: на гладно 0 мин, 1-ви час и 2-ри час, HOMA Score   51.00
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) четирикратно: на гладно 0 мин, 30 мин, 1-ви час и 2-ри час; НОМА Score   56.00
Диагностика на щитовидната жлеза (хормони и антитела)    
fT3 свободен трийодтиронин     18.30
fT4 свободен тироксин    18.10
TSH тиреотропин     18.10
МАТ микрозомални антитела    22.00
ТАТ тиреоглобулинови антитела                  26.00
TSH рецепторни антитела (TRab)   38.00
Тиреоглобулин   31.00
Репродуктивни хормони    
FSH, LH, PRL всеки по  20.00
LH/FSH ratio   3.00
Прогестерон, Тестостерон и Естрадиол всеки по 21.00
Тестостерон свободен   42.00
17-ОН Прогестерон   24.00
DHEА дехидроепиандростерон   23.00
Андростендион (4 Androstendione)   23.00
Инхибин Б   57.00
Антимюлеров хормон (AMХ)   50.00
Антимюлеров хормон (AMX) plus   54.0
Секс хормон свързващ протеин (Sex hormone binding globuline SHBG)   26.00
Тотал Бета хорионгонадотропин (Обща бета ЧХГ- бременност)   19.00
Други хормони и маркери    
Серумен инсулин еднократно, сутрин   21.00
C-peptide   26.00
Серумен кортизол еднократно   18.00
ACTH (адренокортикотропен хормон)   29.00
Паратхормон   27.00
Калцитонин   31.00
Остеокалцин (Маркер за синтез при остеопороза)   36.00
Бета-крослапс (маркер за костно разграждане)   22.00
Човешки растежен хормон hGH (соматотропен хормон)   28.00
Метанефрин или норметанефрин в плазма всеки по 66.00
Ренин в плазма   46.00
Хомоцистеин   40.00
Валпроева киселина в серум   22.00
Дигоксин (Digoxin)   25.00
Туморни маркери    
tPSA скрининг   10.00
AFP, tPSA (простата), CEA, CA 19-9 (дебело черво), CA 125 (яйчник) всеки по  21.00
CA 15-3 (гърда)   23.00
CEA + CA 19-9   37.00
Free PSA   15.00
Маркер СА 72-4   25.00
Маркер CYFRA 21-1 (бял дроб)   26.00
Маркер HE 4 (човешки епидидима протеин 4)   46.00
ROMA score (CA 125+HE4)   69.00
Бета-хорионгонадотропин  (ЧХГ)   22.00
Total PSA, free PSA, ratio    38.00
Витамини    
Витамин В12   22.00
Фолиева киселина (фолат)   23.00
Витамин Д общ (25 OH-Vit. D)   29.00
Серологична, имунологична, вирусологична диагностика / Други    
Тест за Helicobacter Pylori Ig G в серум                                                         10.00
Инф. Мононуклеоза, Ревматоиден фактор, Waaler Rose, AST  всеки по  6.40
Анти Хламидия трахоматис Ig A   18.00
Анти Хламидия трахоматис Ig M   18.00
Анти Хламидия трахоматис Ig G   18.00
Спин HIV1/HIV2 антитела, Сифилис (Васерман) всеки по 11.00
Маркери за Хепатит В (HBsAg), хепатит С (HCV) всеки по  11.00
Хепатит А (anti-HAV total)   16.00
Хепатит А (Anti-HAV Ig M)   18.00
Anti HBc total   25.00
Хепатит С (anti-HCV antibodies)   11.00
Anti HBc  Ig M   25.00
Anti HBs Ag   25.00
HBeAg   25.00
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) EBV Ig G -антиген   27.00
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) EBV Ig M – антиген   27.00
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein-Barr Virus EBV) EBNA EBV VCA Ig G   35.00
Инфекциозна мононуклеоза EBV-EA Ig G, Ig M (early antigen) – маркер за реактивация    50.00
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G, Ig M)   50.00
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G)   25.00
Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi Ig M)   25.00
ANA скрининг   30.00
Anti AMA-M2 (анти-митохондриални АТ) количествено   30.00
Ig A, Ig M, Ig G общи имуноглобулини всеки по  6.00
Имуноглобулин Ig E тотал   20.00
Херпес зостер (Варицела зостер  Ig G, Ig M)   47.00
Херпес симплекс HSV-1 Ig G + Ig  M   32.00
Хепес симплекс HSV-1 Ig G   22.00
Херпес симплекс HSV-1 Ig M   22.00
Херпес симплекс HSV-2 Ig G + Ig M   33.00
Херпес симплекс HSV-2 Ig G   22.00
Херпес симплекс HSV-2 Ig M   22.00
AT Anti-CCP (АТ срещу антицикличен цитрулиниран пептид) при ревматоиден артрит   28.00
Антикардиолипин АТ Ig G, скрининг   30.00
Цитомегаловирус CMV Ig G+g M   35.00
Цитомегаловирус CMV Ig M   26.00
Цитомегаловирус CMV Ig G   26.00
Малария – микроскопски, (дебела капка)   18.00
Тест за грип А и Грип В   25.0
PCR Covid-19 единичен   90.00
PCR Covid-19 семеен и фирмени групи   80.00
Covid-19 антигенен тест бърз след контакт или симптоми и за преминаване на граница /одобрени ЕС/   26.00
Covid-19 бърз за антитела Ig G + Ig M   30.00
Covid-19 антитяло Ig G количествен /след преболедуване, ваксина/  Сертификат   34.00
Бърз тест за Антитела Ig M и Ig G + Феритин, ЛДХ и ЦРП   50.00
Covid-19 неутрализиращи антитела количествено за оценка имунитет след ваксиниране   30.00
Безплатен антигенен тест осигурен от МЗ /при наличност/   10.00
SARS-COV-2 IGRA (Т клетъчен имунитет)  кръв се взема от понед. до четвъртък 8-12 ч  + 2 лв биол.материал
  119.00
Имунохематология    
Кръвна група ABO и Rh   14.00
Типизиране на група А   6.00
Алоеритроантитела   25.00
Уринен анализ    
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)   4.00
Урина с 2 показателя (белтък и седимент) или (билирубин и уробилиноген)   3.00
Общо химично изследване ОХИ  (10 показателя) и седимент    6.00
Седимент на урина    4.50
Урина количествено в 24ч  диуреза: Белтък, Калций, Фосфор, Магнезий, Креатинин, Глюкоза, Пикочна киселина, Урея всеки по 4.80
Амилаза (сутрешна урина)   6.00
Глюкоза, Креатинин, Урея, Пик. киселина, Белтък, Са, Р, Mg (първа, сутрешна урина) всеки по 4.80
Микроалбуминурия (сутрешна урина или 24 ч урина)   11.90
Свободин кортизол в 24 ч. урина   25.00
Метанефрин 24 ч. урина   66.00
Норметанефрин 24 ч. урина   66.00
Наркотични вещества   36.00
Изследвания на изпражнения    
Окултни кръвоизливи   11.00
Helicobacter pylori в изпражнения   32.00
Калпротектин във фецес (фекален калпротектин, лактоферин, хемоглобин, трансферин)   33.00
Микробиологични изследвания    
Стерилна урина за урокултура – еднократно   10.50
Стерилна урина за урокултура – двукратно   12.50
Стерилна урина за урокултура – трикратно   18.50
Антибиограма с 6 антибиотични диска   6.20
Храчка   24.00
Секрети    
Гърлени и назофарингеални секрети всеки по  24.00
Раневи материал и гной   25.00
Ушен секрет   25.00
Конюнктивален (очен) секрет   25.00
Други секрети   24.00
Материали от генитална система    
Уретрален  секрет   26.00
Цервикален секрет   26.00
Вагинален (влагалищен) секрет   26.00
Еякулат   27.00
Простатен секрет   27.00
Изпражнения    
Микробиологично изследване на фецес (Фекална маса и ректален секрет: Salmonella, Shigella, E.Coli, Candida, Campilobacter, Staphylococcus aureus)    27.00
Други микробиологични изследвания    
Антистрептолизинов титър (AST)   8.00
Гъбички   6.00
Тест за Бета хемолитичен стрептокок, група А (Strep A) от гърлен секрет     13.00
Микоплазма и уреаплазма в уретрален, цервикален или влагалищен секрет   33.00
Ревматоиден артрит (RF/WaalerRose)   8.00
Гонорея – микроскопски тест   17.00
Микроскопско изследване за Трихомонас вагиналис    16.00
Паразитология    
Перианален отпечатък за ентеробиоза   9.00
Фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти   15.00
Серологично изследване за ехинококоза (Echinococcus Ig G)   28.00
Серологично изследване за трихинелоза Ig G   28.00
Серологично изследване за токсоплазмоза Ig G   30.00
Серологично изследване за токсоплазмоза Ig M   30.00
Серологично изследване за Токсоплазмоза Ig А   30.00
Токсокароза (larva migrеns) Ig G  ELISA   30.00
Серологично изследване за Лайшмания Ig G   41.00
Серологично изследване за Лайшмания Ig M   41.00
Серологично изследване за Лайшмания  Ig G+Ig M   70.00
     
Диагностични пакети с отстъпка от ед. цена и включена такса биологичен материал    
Първична диагностика на дислипидемииПакет LIPO (холестерол, HDLC, LDLC, VLDLC, триглицериди,атерогенни индекси, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, КФК, креатинин, глюкоза, пикочна киселина, фибриноген, урина-течни реактиви)   47.00
Специализиран пакет LIPO: (пълен липиден статус с индекси, АЛАТ, КФК, липопротеин (a), хомоцистеин)         60.00
Пълно изследване на кръв и урина –MAX  33 показателя: (ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, СРК, креатинин, урея, глюкоза, липиден профил, билирубин, пикочна киселина, К, Na, Са, Р, фибриноген,  протромб. време, уринен анализ – 10 показателя и седимент)   70.00
Пълно изследване на кръв и урина – МАХ 2 19 показателя: ПКК, ДКК, СУЕ, глюкоза, общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, общ и директен билирубин, липиден профил, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Са, Р, К, Na и урина   53.00
Хематологична патология: ПКК, СУЕ,ДКК, морфология на еритроцити, желязо, тотален ЖСК, общ и директен билирубин, ЛДХ   36.00
Бъбречна функция: Общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, урина (белтък и седимент)   26.00
Чернодробна функция: АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, общ и директен билирубин, албумин, протромб. време, фибриноген,урина (билирубин и уробилиноген)   36.00
Бременност І-во посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, Сифилис, Спин, кръвна група, урина (белтък и седимент)   40.00
Бременност ІІ-ро посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, урина (белтък и седимент)   20.00
Предоперативен максимум: ПКК, СУЕ, време на кървене, протромбиново време с INR, аРТТ, глюкоза, креатинин, общ билирубин, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, калий,  натрий, калций   50.00
Предоперативен максимум-разширен: ПКК, СУЕ, време на кървене, време на съсирване, протромб. време с INR, фибриноген, глюкоза, сифилис, спин, маркери за хепатит В и С, урина (белтък и седимент)   58.00
Предоперативен минимум: ПКК, СУЕ, ДКК, време на кървене, време на съсирване, пълно изследване на урина   27.00
Профилактика: Сифилис,Спин, Хламидия трахоматис Ig G, маркери за хепатит В и С   46.00
Пакет Калий и Натрий комплексно   11.00
Пакет AST (ASO) и RF комплексно   12.70
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет  1  (fT3 + fT4 + TSH)   35.00
Диагностика на щитовидната жлеза – антитела: Пакет 2   (ТАТ + МАТ)   35.00
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет 3  (fT4 + TSH + MAT)   43.00
Репродуктивна функция: Пакет MAX (FSH, LH, Пролактин, Прогестерон, Естрадиол, Тестостерон, DHEAs)   80.00
Репродуктивна функция: Пакет 1 (FSH, LH, PRL)   42.00
Репродуктивна функция  Пакет 2 (LH, FSH Estradiol)   42.00
Репродуктивна функция: Пакет 3 (Estradiol, Testosteron, Progesteron, DHEAs)   56.00
Репродуктивна функция  Пакет 4  ( E2, DHEAs, Testosteron)   43.00
Репродуктивна функция  Пакет 5  (Testosteron, LH, FSH)    43.00
Пакет КАРДИО   Общ холестерол, ХДЛ-Хол., ЛДЛ-Хол., триглицериди, глюкоза, пикочна киселина, Асат, Алат, ГГТ,  ЛДХ,  К, Na, хлориди   37.00
Нова здравна книжка или преиздаване на здравна книжка – микробиологично и паразитологично изслезване на фецес   30.00

Здравни книжки с отстъпка 40% за групи от 10-50 лица  Предлагаме сключване на договор със заведения за обществено хранене, ресторанти, магазини за хранителни стоки, детски градини /персонал/, козметични салони

  20.00
Пакет PSA, fPSA, ratio   37.00
 Промо-пакет “Детска ясла и градина за дете и родител” 65% отстъпка! до ноември 2022 год. Включва: ПКК, СУЕ, урина (белтък и седимент), микробиологично изследване на фецес, перианален отпечатък за ентеробиоза, фекална проба за чревни хелминти, Васерман при един родител.  Работи се и комбинирано: с направление по НЗОК и платено! Пакетът се предлага и с ваучери.    30.00
МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ с лабораторен лекар – специалист   30.00
МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С КЛИНИЧЕН ЛИПИДОЛОГ ДОЦЕНТ   60.00
Сертификат за работа в страната и чужбина   20.00
Домашно посещение   20.00
Такси биологичен материал (манипулация, консумативи, инсенерация)    
Такса биологичен материал за направление по здравна каса   4.00
Такса биологичен материал за всички платени кръвни изследвания, микробиологични изследвания и паразитология   5.00
Диагностични пакети   0.00
Такса биологичен материал за изпражнения  и за окултни кръвоизливи   4.00
Такса биологичен материал за единично платено изследване (кръв, урина, микробиология, паразитология)   4.00
Такси биологичен материал за деца под 6 години   2.00
Мускулна инжекция или ваксина – Само в Централата на ул. Любляна 34 Б, от 11.30-12.30 ч   7.00

За спешни изследвания до 2 часа се начисляват 10% върху цената!

Предимство за вземане на кръв ползват диабетици, бременни жени, инвалиди с придружител, деца до 6 години, платени пациенти и осигурени в ЗАД “ЕВРОИНС”, ЗАД ” България Здраве”, ЗАД “Булстрад”, ОЗОФ “Доверие”, ЗД “Уника”, ДЗИ животозастраховане!