Изследвания

Платени медико-диагностични изследвания в МДЛ ЛИПОГАРД

От заплащане на такса за вземане на биологичен материал по чл. 135, ал. 1 от НРД 2020, се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.  От 1.05.2015 г. по решение на ръководството лабораторията обслужва инвалиди и лица с решение на ТЕЛК без такса биологичен материал и инсенерация.

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ     Цена в лева
Хематологични изследвания      
Пълна кръвна картина с 16 показателя (Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Тромбоцити, Хкт, 3 диф. ДКК, еритр. индекси)     8.80
Диференциално броене на левкоцити (ДКК) – микроскопско изследване     8.00
Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити – микроскопско изследване     8.50
Морфология на еритроцити – микроскопско изследване     7.50
Левкоцити, хемоглобин – апаратно    всеки по 4.00
СУЕ     6.00
Ретикулоцити     10.00
Изследване на кръвосъсирването (Коагулация)      
Време на кървене      3.50
Време на съсирване     3.50
Протромбиново време c INR, аPTT, Фибриноген    всяко по 8.00
Д-Димер     28.00
Антитромбин III     33.00
Протеин С     36.00
Клинично-химични изследвания      
Глюкоза     5.00
Общ холестерол, HDL-C, LDL-C, Триглицериди   всеки по  5.50
VLDL-C     3.00
Оценка на риска – атерогенни липидни индекси     3.00
Пълен липиден профил (холестерол, триглицериди, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, липидни индекси)     28.00
Апо А І, Апо В   всеки по  21.00
Липопротен (a)          30.00 
LDL-C-apoB  (apoB, TC,TG, HDL-C)     30.00
sd LDL-C (атерогенни, малки плътни партикули)     30.00
Пикочна киселина, Креатинин, Урея   всеки по 5.00
Общ билирубин, Общ белтък, Албумин   всеки по  5.00
Директен билирубин     5.00
AСAT, AЛAT, ГГТ, Креатинфосфокиназа   всеки по 5.00
Алкална фосфатаза     5.50
СК-МВ     15.00
CK-MB mass     15.00
ЛДХ     6.50
Aлфа-амилаза     8.50
Липаза     15.00
Холинестераза     16.00
Калций, Фосфати   всеки по 5.50
Хлориди     5.00
Магнезий     6.00
Йонизиран калций     8.00
Натрий, Калий   всеки по  5.90
Цинк     34.00
Мед (Cu)     34.00
Селен      30.00
Желязо     6.50
Тотален желязо-свързващ капацитет     8.50
Феритин     26.00
Трансферин     30.00
Насищане  (сатурация) на трансферин     30.00
Церулоплазмин     32.00
С-реактивен протеин     10.00
Високочувствителен CRP (hs CRP)     18.00
Гликиран хемоглобин HBA1c     18.00
Функционални изследвания      
Кръвно-захарен профил трикратно капилярна кръв     9.00
КЗП с венозна кръв     9.50
Обременяване с глюкоза  ОГТТ с венозна или капилярна кръв трикратно     10.00
Клирънс на креатинин, пикочна киселина, урея   всеки по  18.00
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) двукратно: на гладно 0 мин и на 2-ри час; HOMA Score     49.00
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) трикратно: на гладно 0 мин, 1-ви час и 2-ри час, HOMA Score     53.00
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) четирикратно: на гладно 0 мин, 30 мин, 1-ви час и 2-ри час; НОМА Score     59.00
Диагностика на щитовидната жлеза (хормони и антитела)      
fT3 свободен трийодтиронин       20.00
fT4 свободен тироксин      19.00
TSH тиреотропин       19.00
МАТ микрозомални антитела      25.00
ТАТ тиреоглобулинови антитела                    29.00
TSH рецепторни антитела (TRab)     41.00
Тиреоглобулин     35.00
Репродуктивни хормони      
FSH, LH, PRL   всеки по  24.00
LH/FSH ratio     3.00
Прогестерон, Тестостерон и Естрадиол   всеки по 24.00
Тестостерон свободен     48.00
17-ОН Прогестерон     32.00
DHEА дехидроепиандростерон     25.00
Андростендион (4 Androstendione)     35.00
Инхибин Б     60.00
Антимюлеров хормон (AMХ)     47.00
Антимюлеров хормон (AMX) plus     60.00
Секс хормон свързващ протеин (Sex hormone binding globuline SHBG)     30.00
Тотал Бета хорионгонадотропин (Обща бета ЧХГ- бременност)     25.00
Други хормони и маркери      
Серумен инсулин еднократно, сутрин     24.00
C-peptide     28.00
Серумен кортизол еднократно     22.00
ACTH (адренокортикотропен хормон)     32.00
Паратхормон     35.00
Калцитонин     42.00
Остеокалцин (Маркер за синтез при остеопороза)     47.00
Бета-крослапс (маркер за костно разграждане)     28.00
Човешки растежен хормон hGH (соматотропен хормон)     31.00
Метанефрин или норметанефрин в плазма   всеки по 68.00
Ренин в плазма     48.00
Хомоцистеин     40.00
Валпроева киселина в серум     29.00
Дигоксин (Digoxin)     28.00
Цистатин С     42.00
Туморни маркери      
tPSA скрининг     12.00
AFP,  CEA     всеки по  25.00
tPSA (простата)
    26.00
CA 15-3 (гърда), CA 19-9 (дебело черво), CA 125 (яйчник)     28.00
CEA + CA 19-9     46.00
Free PSA     26.00
Маркер СА 72-4     28.00
Маркер CYFRA 21-1 (бял дроб)     28.00
Маркер SCC     35.00
Маркер HE 4 (човешки епидидима протеин 4)     52.00
ROMA score (CA 125+HE4)     70.00
Бета-хорионгонадотропин  (ЧХГ)     25.00
Total PSA, free PSA, ratio      44.00
ТУ маркер /П2 ПК във фецес – за дебело черво/     51.00
Витамини      
Витамин В12     25.00
Фолиева киселина (фолат)     27.00
Витамин Д общ (25 OH-Vit. D)     30.00
Валпроева киселина      29.00
Серологична, имунологична, вирусологична диагностика / Други      
Тест за Helicobacter Pylori Ig G в серум                                                           14.00
Инф. Мононуклеоза, Ревматоиден фактор, Waaler Rose    всеки по  7.00
AST (ASO)     17.00
Анти Хламидия трахоматис Ig A     26.00
Анти Хламидия трахоматис Ig M     26.00
Анти Хламидия трахоматис Ig G     26.00
Спин HIV1/HIV2 антитела, Сифилис (Васерман)   всеки по 12.50
Маркери за Хепатит В (HBsAg), хепатит С (HCV)   всеки по  12.50
Хепатит А (anti-HAV total)     22.00
Хепатит А (Anti-HAV Ig M)     23.00
Anti HBc total     28.00
Хепатит С (anti-HCV antibodies)     13.00
Anti HBc  Ig M     28.00
Anti HBs Ag      28.00
HBsAg количествен тест     29.00
HBeAg     28.00
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) Anti-EBV антитела VCA Ig G     33.00
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) Anti-EBV антитела VCA Ig M      33.00
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein-Barr Virus EBV) EBNA VCA Ig G     39.00
Инфекциозна мононуклеоза EBV-EA Ig G, Ig M (early antigen) – маркер за реактивация      56.00
EBV EA Ig M     31.00
EBV EA Ig G     31.00
Инфекциозна мононуклеоза (Anti-EBV антитела: HA, VCA Ig M, VCA Ig G, EBNA-Ig G) 4 серологични маркера     40.00
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G, Ig M)     55.00
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G)     30.00
Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi Ig M)     30.00
ANA скрининг     34.00
Anti AMA-M2 Ig G (анти-митохондриални АТ) количествено     36.00
Ig A, Ig M, Ig G общи имуноглобулини   всеки по  13.00
Имуноглобулин Ig E тотал     21.00
Херпес зостер (Варицела зостер  Ig G, Ig M)     50.00
Херпес симплекс HSV-1 Ig G + Ig  M     44.00
Хепес симплекс HSV-1 Ig G     26.00
Херпес симплекс HSV-1 Ig M     26.00
Херпес симплекс HSV-2 Ig G + Ig M     44.00
Херпес симплекс HSV-2 Ig G     29.00
Херпес симплекс HSV-2 Ig M     29.00
AT Anti-CCP Ig A (АТ срещу антицикличен цитрулиниран пептид) при ревматоиден артрит     36.00
AT Anti-CCP Ig G (АТ срещу антицикличен цитрулиниран пептид) при ревматоиден артрит     36.00
Антикардиолипин АCL Ig G, (антикардиол.ант.)     36.00
Цитомегаловирус CMV Ig G+g M     42.00
Цитомегаловирус CMV Ig M     29.00
Цитомегаловирус CMV Ig G     29.00
anti-Gliadin Ig A (антиглиадин. антит. кол.)     41.00
Малария – микроскопски, (дебела капка)     19.00
С3 и С4 комплемент                            всеки по     12.00
Тест за грип А и Грип В     26.0
PCR Covid-19 единичен     93.00
PCR Covid-19 семеен и фирмени групи     83.00
Covid-19 антигенен тест бърз след контакт или симптоми и за преминаване на граница /одобрени ЕС/     20.00
Covid-19 бърз за антитела Ig G + Ig M    не се предлага в момента     30.00
Covid-19 антитяло Ig G количествен /след преболедуване, ваксина/  Сертификат     34.00
Covid-19 неутрализиращи антитела количествено за оценка имунитет след ваксиниране     30.00

Комбиниран тест за грип А и В+ тест за Ковид Аг 

 

  32.00

AT Trep.Palidum (TPHA) Wasserman

 

  15.00
Безплатен антигенен тест осигурен от МЗ /при наличност/     10.00
SARS-COV-2 IGRA (Т клетъчен имунитет)  кръв се взема от понед. до четвъртък 8-12 ч  + 2 лв биол.материал
    121.00
Имунохематология      
Кръвна група ABO и Rh     18.00
Типизиране на група А     6.00
Алоеритроантитела     40.00
Уринен анализ      
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)     6.00
Урина с 2 показателя (белтък и седимент) или (билирубин и уробилиноген)     5.00
Общо химично изследване ОХИ  (10 показателя)      6.50
Седимент на урина      5.00
Урина количествено в 24ч  диуреза: Белтък, Калций, Фосфор, Магнезий, Креатинин, Глюкоза, Пикочна киселина, Урея   всеки по 5.00
Амилаза (сутрешна урина)     6.00
Глюкоза, Креатинин, Урея, Пик. киселина, Белтък, Са, Р, Mg (първа, сутрешна урина)   всеки по 5.00
Микроалбуминурия (сутрешна урина или 24 ч урина)     15.00
Свободин кортизол в 24 ч. урина     28.00
Метанефрин 24 ч. урина     70.00
Норметанефрин 24 ч. урина     70.00
Наркотични вещества     40.00
Отношение: Албумин/Креатинин     27.00
Отношение: Белтък в урина/Креатинин     21.00
Гломерулна филтрация     18.00
Изследвания на изпражнения      
Окултни кръвоизливи     14.00
Helicobacter pylori в изпражнения     32.00
Калпротектин във фецес (фекален калпротектин, лактоферин, хемоглобин, трансферин)     44.00
Микробиологични изследвания      
Стерилна урина за урокултура – еднократно     14.00
Стерилна урина за урокултура – двукратно     16.00
Стерилна урина за урокултура – трикратно     21.00
 Антибиограма с 6 антибиотични диска      8.50
 Храчка      25.00
 Секрети      
 Гърлени и назофарингеални секрети                                                                               всеки по      26.00
 Раневи материали и гной      26.00
Ушен секрет     26.00
Конюнктивален /очен/ секрет     26.00
Други секрети     26.00
Материали от генитална система      
Уретрален секрет      26.00
Цервикален секрет      26.00
Вагинален /влагалищен секрет/ секрет     27.00
Еякулат     28.00
Простатен секрет     28.00
ДНК изследване в цервикален секрет на Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum/urealyticum и Chlamydia Trachomatis     85.00
ДНК анализ на Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum/urealyticum  в уретрален, цервикален и влагалищен секрет, еякулат и  урина      85.00
ДНК изследване в уретрален, вагинален, цервикален секрети, еякулат и урина на Chlamydia Trach., /само цервикален/, Micoplasma, Ureaplasma, Тrich. vaginalis и Neisseria gonorrhoeae     121.00
Изпражнения      
Микробиолгично изследване на фецес /Фекална маса и ректален секрет:Salmonellaq Shigella, E.Coli, Candida, Campilobacter, Staphylococcus aureus/     32.00
Други микробилогични изследвания      
Антистрептолизинов титър /AST/     17.00
Гъбички      10.00
Тест за Бета хемолитичен стрептокок, група А от гърлен секрет /Strep A/     14.00
Ревматоиден артрит /RF, Waaler Rose/     7.50
Гонорея-микроскопски тест  Не се предлага в момента     17.00
Микроскопско изследване за Трихомонас вагиналис     17.00
Паразитология      
Перианален отпечатък за ентеробиоза     12.00
Фекална проба за протозои и чревни хелминти      19.00
Серологично изследване за ехинококоза  /Echinococcus Ig G/     29.00
Серологично изследване за трихинелоза Ig G     29.00
Серологично изсл. за токсоплазмоза Ig G      31.00
Серологично изсл. за токсоплазмоза Ig M     31.00
Серологично изсл. за токсоплазмоза Ig A     31.00
Токсокароза /larva migrens/ Ig G ELISA     32.00
Серологично изследв. за Лайшмания Ig G     42.00
Серологично изследв. за Лайшмания Ig M      42.00
Серологично изсл. за Лайшмания IgG+IgM     70.00
Диагностични пакети с отстъпка от ед. цена и с включена такса биол. материал      
Първична диагностика на дислипидемии – Пакет LIPO /холестерол, HDL-C, LDL-C, VLDL-C  триглицериди, атерогенни индекси, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, КФК, креатинин, глюкоза, пикочна киселина, фибриноген, урина с течни реактиви/     58.00
Специализиран пакет LIPO /пълен липиден статус, атерог. индекси, АЛАТ, КФК, хомоцистеин, липопротеин (a) /                     50.00
Пълно изследване на кръв и урина – Пакет МАХ  42 показателя /ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, КФК, креатинин, урея, глюкоза, липиден профил, билирубин, пикочна киселина, калий, натрий, Са, Р, фибриноген, протромбиново време, уринен анализ: 10 показателя и седимент/     79.00
Пълно изследване на кръв и урина – Пакет МАХ 2  30 показателя /ПКК, ДКК, СУЕ, глюкоза, общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна киселина, общ и директен билирубин, липиден профил, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Са, Р, калий, натрий и урина с течни реактиви/      60.00
 Хематологична патология: ПКК, СУЕ, ДКК, морфология на еритроцити, желязо, тотален ЖСК, общ и директен билирубин, ЛДХ      45.00
 Бъбречна функиция: Общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна киселина, урина /белтък и седимент/      35.00
 Чернодробна функция: АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, общ и директен билирубин, албумин, протромбиново време, фибриноген, урина /билирубин и уробилиноген/       45.00
Бременност I – во посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, Сифилис, Спин, кръвна група, урина /белтък и седимент/      42.00
Бременност II – ро посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, урина /белтък и седимент/      30.00
Предоперативен максимум: ПКК, СУЕ, време на кървене, протромбиново време с INR, aPTT, глюкоза, общ белтък,  креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, АСАТ, АЛАТ, ГГТ,  калий, натрий, Са      60.00
Предоперативен максимум разширен : ПКК, СУЕ, време на кървене, време на съсирване, протромбиново време с INR, фибриноген, глюкоза, сифилис, спин, маркери за хепатит С и В, урина /белтък и седимент/     65.00
Предоперативен минимум: ПКК, СУЕ, ДКК, време на кървене, време на съсирване, пълно изследване на урина /10 показателя и седимент/     35.00
Профилактика:  Сифилис, спин, Хламидия трахоматис Ig G, маркери за хепатит С и В      52.00
Пакет Калий и натрий комплексно      12.00
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет 1   (TSH, fT4, fT3)      42.00
Диагностика на щитовидната жлеза – антитела:   Пакет 2   MAT /antiTPO/ + TAT /antiTG/     45.00
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет 3   (TSH, fT4 +MAT /antiTPO/)      48.00
Репродуктивна функция:  Пакет МАХ (FSH, LH, Prolactin, Progesteron, Estradiol, Testosteron, DHEAs)       85.00
Репродуктивна функция:  Пакет 1 (FSH, LH, Prolactin)      48.00
Репродуктивна функция:  Пакет 2 (FSH, LH, Estradiol)      48.00
Репродуктивна функция:  Пакет 3  (Progesteron, Estradiol, Testosteron, DHEAs)      62.00
Репродуктивна функция:  Пакет 4 (Estradiol, Testosteron, DHEAs)      48.00
Репродуктивна функция:  Пакет 5  (FSH, LH, Testosteron)      48.00
Пакет КАРДИО: Общ холестерол, ХДЛ-Хол., ЛДЛ Хол., триглицериди, глюкоза, пикочна киселина, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, ЛДХ, К, натрий, хлориди      45.00
Post Covid-19 пакет: Феритин, СРП, ЛДХ, АСАТ, АЛАТ, Холестерол, Д-Димер     60.00
Пакет: Витамин Д+ Витамин В12     46.00
Здравни книжки с отстъпка 40% за групи над 10 лица. Единична здр. книжка-33 лв     20.00
Предлагаме сключване на договор със заведения за обществено хранене, ресторанти, магазини за хранителни стоки, детски градини /персонал/, козметични салони       
Пакет PSA, fPSA, Ratio      45.00
Пакет 2 туморни маркера /СЕА, СА 19-9/     46.00
ПРОМО-Пакет “Детска ясла или градина за дете и родител” 65% отстъпка от август до октомври 2024: Дете – ПКК, СУЕ, урина /белтък и седимент/, микробиологично и паразитологично изследване на фецес /перианален отпечатък за ентеробиоза и чревни хелминти и протозои/ + Васерман на един родител. Работи се и комбинирано: с направление по Здравна каса и платено.     40.00
Медицинска консултация с лабораторен лекар      50.00
Медицинска консултация с КЛИНИЧЕН ЛИПИДОЛОГ     100.00
Домашно посещение с транспорт на пациента     29.00
ТАКСА биологичен материал /манипулация, консумативи, инсенерация/     5.00
Такса биологичен материал за деца до 6 години     3.00
Мускулна инжекция или ваксина /Само в Централата на ул. Любляна 34 Б от 11.30-12.30 в делнични дни/     8.00

За спешни изследвания до 2 часа се начисляват 10% върху цената!

Предимство за вземане на кръв ползват диабетици, бременни жени, инвалиди с придружител, деца до 6 години, платени пациенти и осигурени в ЗАД “ЕВРОИНС”, ЗАД ” България Иншурънс”, ЗАД “Булстрад”, ОЗОФ “Доверие”, ЗД “Уника”, ДЗИ животозастраховане!