Изследвания

Платени медико-диагностични изследвания в МДЛ ЛИПОГАРД

От заплащане на такса за вземане на биологичен материал по чл. 135, ал. 1 от НРД 2020, се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.  От 1.05.2015 г. по решение на ръководството лабораторията обслужва инвалиди и лица с решение на ТЕЛК без такса биологичен материал и инсенерация.

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ   Цена в лева
Хематологични изследвания
Пълна кръвна картина с 16 показателя (Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Тромбоцити, Хкт, 3 диф. ДКК, еритр. индекси)   8.50
Морфология на еритроцити – микроскопско изследване   6.00
Левкоцити, хемоглобин – апаратно                                                    всеки по   2.50
СУЕ   3.0
Ретикулоцити   5.00
Изследване на кръвосъсирването (Коагулация)
Време на кървене                                                        2.00
Време на съсирване   2.00
Протромбиново време c INR, аPTT, Фибриноген                           всяко по   6.90
Д-Димер   26.00
Антитромбин III, Протеин С                                                             всеки по   28.00
     
     
Клинично-химични изследвания
Глюкоза   3.30
Общ холестерол, HDLC, LDL-C, Триглицериди                                всеки по   3.60
VLDL-C   3.00
Оценка на риска – атерогенни липидни индекси   3.00
Пълен липиденпрофил (холестерол, триглицериди,HDL-C, LDL-C, VLDLC, липидни индекси)   21.00
Апо А І, Апо В    (не се предлага в момента)                                      всеки по   12.00
 Липопротен (a)        22.00 
LDL-C-apoB  (apoB, TC,TG, HDL-C)                        не се предлага в момента   22.0
sd LDL-C (атерогенни, малки плътни партикули)  не се предлага в момента   22.00
Пикочна киселина, Креатинин, Урея                                                   всeки по   3.50
Общ билирубин, Общ белтък, Албумин                                             всеки по   3.50
Директен билирубин   3.80
AСAT, AЛAT, ГГТ, Креатинфосфокиназа                                          всеки по   3.80
Алкална фосфатаза   4.00
СК-МВ   11.00
CK-MB mass   12.00
ЛДХ                                                                                                       всеки по   4.50
Aлфа-амилаза   8.00
Липаза   11.00
Холинестераза   15.00
Калций, Фосфати                                                                                  всеки по   4.50
Хлориди                                                                                                         3.70
Магнезий   5.00
Йонизиран калций   7.50
Натрий, Калий                                                                                       всеки по   5.80
Цинк   25.00
Мед (Cu)   20.00
Желязо   5.90
Тотален желязо-свързващ капацитет   6.90
Феритин   20.00
Трансферин   27.00
Церулоплазмин   26.00
С-реактивен протеин   11.00
Високочувствителен CRP (hs CRP)   13.00
Гликиран хемоглобин HBA1c   19.00
Функционални изследвания
Кръвно-захарен профил трикратно капилярна кръв   8.40
КЗП с венозна кръв   9.40
Обременяване с глюкоза  ОГТТ с венозна или капилярна кръв трикратно   9.45
Клирънс на креатинин, пикочна киселина, урея                                всеки по   13.00
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) двукратно: на гладно 0 мин и на 2-ри час;  HOMA Score   46.50
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) трикратно: на гладно 0 мин, 1-ви час и 2-ри час, HOMA Score   50.00
Имунореактивен инсулин ИРИ (инсулин + ОГТТ) четирикратно: на гладно 0 мин, 30 мин, 1-ви час и 2-ри час; НОМА Score   55.00
Диагностика на щитовидната жлеза (хормони и антитела)
fT3 свободен трийодтиронин     18.00
fT4 свободен тироксин    18.00
TSH тиреотропин     18.00
МАТ микрозомални антитела    20.00
ТАТ тиреоглобулинови антитела                  24.00
TSH рецепторни антитела (TRab)   36.00
Тиреоглобулин   29.00
Репродуктивни хормони
FSH, LH, PRL                                                                         всеки по                   19.50
Прогестерон, Тестостерон и Естрадиол                                        всеки по   19.90
Тестостерон свободен   40.00
17-ОН Прогестерон   23.00
DHEА дехидроепиандростерон   22.00
Андростендион (4 Androstendione)   22.00
Инхибин Б   56.00
Антимюлеров хормон (AMХ)   50.00
Секс хормон свързващ протеин (Sex hormone binding globuline SHBG)   25.00
Тотал Бета хорионгонадотропин (Обща бета ЧХГ- бременност)   18.00
Други хормони и маркери
Серумен инсулин еднократно, сутрин   23.00
C-peptide   25.00
Серумен кортизол еднократно   17.00
              
Свободен кортизол (в 24 ч. урина)   26.00
ACTH (адренокортикотропен хормон)   28.00
Паратхормон   27.00
Калцитонин   30.00
Остеокалцин (Маркер за синтез при остеопороза)   35.00
Бета-крослапс (маркер за костно разграждане)   22.00
Човешки растежен хормон hGH (соматотропен хормон)   27.30
     
     
Цистатин С   43.00
Метанефрин или норметанефрин в плазма                                       всеки по          66.00
Ренин в плазма   46.00
Хомоцистеин   40.00
Валпроева киселина в серум   20.00
Дигоксин (Digoxin)   30.00
Туморни маркери
AFP, tPSA, CEA скрининг                                                                       всеки по   12.60
AFP, tPSA (простата), CEA, CA 19-9 (дебело черво), CA 125 (яйчник)     всеки по   23.00
CA 15-3 (гърда)   24.00
CEA + CA 19-9   37.80
Free PSA   23.00
Маркер СА 72-4   25.00
Маркер CYFRA 21-1 (бял дроб)   27.00
Маркер HE 4 (човешки епидидима протеин 4)   46.00
ROMA score (CA 125+HE4)   68.25
Витамини
Витамин В12   24.00
Фолиева киселина (фолат)   24.00
Витамин Д общ (25 OH-Vit. D)   35.00
     
Алергии
Тест за хранителна непоносимост MyCare (за 120 храни и 15 добавки)   640.00
Серологична, имунологична, вирусологична диагностика / Други
Тест за Helicobacter Pylori Ig G в серум                                                         10.50
Инф. Мононуклеоза, Ревматоиден фактор, Waaler Rose, AST                         всеки по   8.40
Анти Хламидия трахоматис Ig A   18.00
Анти Хламидия трахоматис Ig M   18.00
Анти Хламидия трахоматис Ig G   18.00
     
     
Спин HIV1/HIV2 антитела, Сифилис (Васерман)                                       всеки по   11.00
Маркери за Хепатит В (HBsAg), хепатит С (HCV)                              всеки по   11.00
Хепатит А (anti-HAV total)   16.00
Хепатит А (Anti-HAV Ig M)   18.00
Anti HBc total   25.00
Хепатит С (anti-HCV antibodies)   11.00
Anti HBc  Ig M   25.00
Anti HBs Ag   25.00
HBeAg   25.00
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) EBV Ig G -антиген   27.00
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein Barr Virus EBV) EBV Ig M – антиген   27.00
Инфекциозна мононуклеоза (Epstein-Barr Virus EBV) EBNA EBV VCA Ig G   40.00
Инфекциозна мононуклеоза EBV-EA Ig G, Ig M (early antigen) – маркер за реактивация    52.00
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G, Ig M)   50.00
Лаймска болест (anti-Borrelia burgdorferi Ig G)   26.00
Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi Ig M)   26.00
ANA  скрининг                                                                                                             34.00
Anti AMA-M2 (анти-митохондриални АТ) количествено   35.00
Ig A, Ig M, Ig G общи имуноглобулини                                                       всеки по   12.00
Имуноглобулин Ig E тотал   21.00
Херпес зостер (Варицела зостер  Ig G, Ig M)   67.00
Херпес зостер (Варицела зостер Ig G или  Ig M)                                              всеки по   34.00
Херпес симплекс HSV-1 Ig G + Ig  M   33.00
Хепес симплекс HSV-1 Ig G   25.00
Херпес симплекс HSV-1 Ig M   25.00
Херпес симплекс HSV-2 Ig G + Ig M   34.00
Херпес симплекс HSV-2 Ig G   25.00
Херпес симплекс HSV-2 Ig M   25.00
AT Anti-CCP (АТ срещу антицикличен цитрулиниран пептид) при ревматоиден артрит   31.00
     
     
Антикардиолипин АТ Ig G, скрининг   30.00
Цитомегаловирус CMV Ig G+g M   33.00
Цитомегаловирус CMV Ig M   26.00
Цитомегаловирус CMV Ig G   26.00
Малария – микроскопски, (дебела капка)   18.00
Серумен комплемент С3 и С4                                                       всеки по   10.00
Бърз тест за откриване на Цитомегаловирус CMV Ig М    21.00
Бърз тест за откриване на Токсоплазмоза Ig М    19.00
Тест за грип А и Грип В   25.0
Имунохематология
Кръвна група ABO и Rh   14.00
Типизиране на група А   6.00
Уринен анализ
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)   4.00
Урина с 2 показателя (белтък и седимент) или (билирубин и уробилиноген)   2.90
Общо химично изследване ОХИ  (10 показателя) и седимент    6.00
Седимент на урина    4.00
Урина количествено в 24ч  диуреза: Белтък, Калций, Фосфор, Магнезий, Креатинин, Глюкоза, Пикочна киселина, Урея                                          всеки по    4.50
Амилаза (сутрешна урина)   6.00
Глюкоза, Креатинин, Урея, Пик. киселина, Белтък, Са, Р (първа, сутрешна урина)                                                                                                         всеки по      4.50
Микроалбуминурия (сутрешна урина или 24 ч урина)   11.00
Метанефрин 24 ч. урина   66.00
Норметанефрин 24 ч. урина   66.00
Наркотични вещества   35.00
Тест за бременност   6.30
Изследвания на изпражнения
Окултни кръвоизливи   11.00
Helicobacter pylori в изпражнения   31.50
Бърз тест за откриване на Ротавирус във фецес   18.00
Микробиологични изследвания
Стерилна урина за урокултура – еднократно   10.00
Стерилна урина за урокултура – двукратно   12.00
Стерилна урина за урокултура – трикратно   18.00
Антибиограма с 6 антибиотични диска   6.00
Храчка   24.00
Секрети
Гърлени и назофарингеални                                                     всеки по   24.00
Раневи материал и гной   24.00
Ушен   24.00
Конюнктивален   24.00
Други   23.00
Материали от генитална система
Уретрален   25.50
Цервикален   25.50
Вагинален (влагалищен)   26.00
Еякулат   26.00
Простатен   26.00
Изпражнения    
Микробиологично изследване на фецес (Фекална маса и ректален секрет: Salmonella, Shigella, E.Coli, Candida, Campilobacter, Staphylococcus aureus)    27.00
Други микробиологични изследвания    
Комбиниран тест UROGEN Well D-One за микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност на 11 урогенитални патогени (mycoplasma hominis, mycoplasma spp., ureaplasma, neisseria spp., strepto B-beta haemoliticus, s.aureus, e.coli, candida spp., garderella vaginalis, tr. vaginalis)   60.00
Хламидия трахоматис сух директен тест   17.85
Сифилис RPR или Васерман   10.00
Антистрептолизинов титър (AST)   8.00
     
Гъбички   5.00
Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)   8.00
Тест за Бета хемолитичен стрептокок, група А (Strep A) от гърлен секрет     12.50
     
Микоплазма   23.00
Микоплазма и уреаплазма в уретрален, цервикален или влагалищен секрет   30.00
Ревматоиден артрит (RF/WaalerRose)   8.00
Паразитология    
Перианален отпечатък за ентеробиоза   10.00
Фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти   16.00
Серологично изследване за ехинококоза (Echinococcus Ig G)   25.00
Серологично изследване за трихинелоза Ig G   22.00
Серологично изследване за токсоплазмоза Ig G   22.00
Серологично изследване за токсоплазмоза Ig M   22.00
Токсокароза (larva migrеns) Ig G  ELISA   20.00
     
Серологично изследване за Лайшмания Ig G, Ig M                                        всяко по   41.00
Детска градина – микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване за чревни паразити (хелминти и протозои) и перианален отпечатък, кръв и урина, Васерман родител с включена такса биолог. материал и инсенерация   54.25
Диагностични пакети с отстъпка от ед. цена и включена такса биологичен материал
Първична диагностика на дислипидемии – Пакет LIPO (холестерол, HDLC, LDLC, VLDLC, триглицериди,атерогенни индекси, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, КФК, креатинин, глюкоза, пикочна киселина, фибриноген, урина-течни реактиви)   47.00
Специализиран пакет LIPO: (пълен липиден статус с индекси, АЛАТ, КФК, апо AI, апо В, хомоцистеин)      (не се предлага в момента)   70.00
Пълно изследване на кръв и урина –MAX  33 показателя: (ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, СРК, креатинин, урея, глюкоза, липиден профил, билирубин, пикочна киселина, К, Na, Са, Р, фибриноген,  протромб. време, уринен анализ – 10 показателя и седимент)   70.00
Пълно изследване на кръв и урина – МАХ 2 19 показателя: ПКК, ДКК, СУЕ, глюкоза, общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, общ и директен билирубин, липиден профил, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Са, Р, К, Na   53.00
Хематологична патология: ПКК, СУЕ,ДКК, морфология на еритроцити, желязо, тотален ЖСК, общ и директен билирубин, ЛДХ   35.00
Бъбречна функция: Общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, урина (белтък и седимент)   25.00
Чернодробна функция: АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, общ и директен билирубин, албумин, протромб. време, фибриноген,урина (билирубин и уробилиноген)   35.00
Бременност І-во посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, Сифилис, Спин, кръвна група, урина (белтък и седимент)   40.00
Бременност ІІ-ро посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, урина (белтък и седимент)   20.00
Предоперативен максимум: ПКК, СУЕ, време на кървене, протромбиново време с INR, аРТТ, глюкоза, креатинин, общ билирубин, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, калий,  натрий, калций   49.90
Предоперативен максимум-разширен: ПКК, СУЕ, време на кървене, време на съсирване, протромб. време с INR, фибриноген, глюкоза, сифилис, спин, маркери за хепатит В и С, урина (белтък и седимент)   58.00
Предоперативен минимум: ПКК, СУЕ, ДКК, време на кървене, време на съсирване, пълно изследване на урина   26.00
Репродуктивна функция: Пакет MAX (FSH, LH, Пролактин, Прогестерон,Естрадиол, Тестостерон, DHEAs)   80.00
Репродуктивна функция: Пакет 1 (FSH, LH, PRL)   42.00
Репродуктивна функция: Пакет 3 (Estradiol, Testosteron, Progesteron, DHEAs)   56.00
Репродуктивна функция: Пакет 2 (LH, FSH, Estradiol)   42.00
Пакет два туморни маркера (CA 19-9 и СЕА)   40.00
Пакет PSA, fPSA, ratio   45.00
     
 Промо-пакет “Детска ясла и градина за дете и родител” 65% отстъпка! до ноември 2020 год.  Включва: ПКК, СУЕ, урина (белтък и седимент), микробиологично изследване на фецес, перианален отпечатък за ентеробиоза, фекална проба за чревни хелминти, Васерман при един родител.  Работи се и комбинирано: с направление по НЗОК и платено! Пакетът се предлага и с ваучери.   30.00
МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ с лабораторен лекар – специалист   25.00
МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С КЛИНИЧЕН ЛИПИДОЛОГ ДОЦЕНТ   50.00
     
Сертификат за работа в страната и чужбина   15.00
Домашно посещение   20.00
Нова здравна книжка и преиздаване на здравна книжка   30.00
Предлагаме сключване на договор със заведения за общественно хранене, магазини за хранителни стоки, детски градини и ясли, козметични салони и др. на преференциални цени – 30-40% от стандартната цена в зависимост от броя лица    
Такси биологичен материал (манипулация, консумативи, инсенерация)
Такса биологичен материал за направление по здравна каса   4.00
Такса биологичен материал за всички платени кръвни изследвания, микробиологични изследвания и паразитология   5.00
Диагностични пакети   0.00
Такса биологичен материал за изпражнения  за окултни кръвоизливи   4.00
Такса биологичен материал за единично платено изследване (кръв, урина, микробиология, паразитология)   4.00
Такси биологичен материал за деца под 6 години   2.00
За спешни изследвания до 2 часа се начисляват 10% върху цената!    
Предимство за вземане на кръв ползват диабетици, бременни жени, инвалиди с придружител, деца до 6 години, платени пациенти и осигурени в ЗАД “ЕВРОИНС”, ЗАД ” България Здраве”, ЗАД “Булстрад”, ОЗОФ “Доверие”, ЗД “Уника”, ДЗИ животозастраховане!