Изследвания

Медико-диагностични изследвания в МДЛ ЛИПОГАРД ООД по договор с НЗОК

 Хематология
Пълна кръвна картина с 16 показателя (Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Тромбоцити, Хематокрит, 3 диф. ДКК, еритроцитни индекси)
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско изследване
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
СУЕ
Изследване на кръвосъсирването (Коагулация)
Време на кървене
Протромбиново време c INR, APTT, Фибриноген 
Д- Димер
Клинично-химични изследвания
Глюкоза
Общ холестерол, LDL- холестерол, HDL-C-холестерол, Триглицериди
Пикочна киселина, Креатинин, Урея
Общ билирубин
Директен билирубин
Общ белтък, Албумин
АСАТ, AЛAT, ГГТ, Алкална фосфатаза, Креатинфосфокиназа
Aлфа-амилаза
Липаза
Калций, Фосфати
Калий, Натрий
Желязо
Тотален желязо-свързващ капацитет
Феритин
Гликиран хемоглобин HbA1c
Функционални изследвания
Кръвно-захарен профил трикратно
Диагностика на щитовидната жлеза
fT4 свободен тироксин
TSH тиреотропин
МАТ микрозомални антитела
Определяне на репродуктивни хормони (хормони и антитела)
FSH
LH
Пролактин
Прогестерон
Естрадиол
Тестостерон
Други хормони и маркери
Бета-крослап (маркер за костно разграждане)
Туморни маркери
AFP, PSA, CEA, CA 19-9, CA 125, СА 15-3
Бета-хорионгонадотропин (ЧХГ)
Серологична, имунологична и вирусологична диагностика
С-реактивен протеин 
PCR  тест с направление
Уринен анализ
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
Седимент на урина
Микроалбуминурия (сутрешна урина)
Изследване на изпражнения
Окултни кръвоизливи
Микробиологични изследвания
Стерилна урина за урокултура – еднократно
Антибиограма с 6 антибиотични диска
Изследване на храчка
Секрети
гърлени и назофарингеални  (гърлен или носен)
раневи материал и гной
ушен
конюнктивален
Материали от генитална система
уретрален
цервикален
вагинален (влагалищен)
еякулат
Фекална маса и ректален секрет
Хламидия трахоматис директен тест
Сифилис RPR (или Васерман)
Антистрептолизинов титър (AST)
Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)
Ревматоиден фактор (RF/Waaler Rose)
Медицинска паразитология
Микроскопско изследване за паразити (чревни протозои и чревни хелминти), вкл. Trichomonas vaginalis
Серологично изследване за токсоплазмоза
Серологично изследване за трихинелоза
Серологично изследване за ехинококоза
Такса биологичен материал за направление по здравна каса (манипулация, консумативи, инсенерация) 5 .00 лв    От 1.05.2015 г. по решение на ръководството лабораторията обслужва инвалиди и лица с решение на ТЕЛК без такса биологичен материал и инсенерация.