Приятелско отношение

Актуално

Неработни дни за м. май 2024 г.: 24-25.24 г.

Лабораторията предлага тестове за ГРИП А и ГРИП В и Тестове за COVID-19:

  • Бърз тест за Антитела Ig M и Ig G:  30 лв
  • Бърз тест за Антитела Ig M и Ig G + Феритин, ЛДХ и ЦРП:  50 лв
  • Covid-19 антитела количествено Ig G (сертификат): 34 лв
  • Covid-19 неутрализиращи антитела количествено за оценка имунитет след ваксиниране и преболедуване: 30 лв
  • Бърз антигенен тест /одобрен/ за преминаване на граница:  30 лв единичен, семеен пакет /2-4 лица/ – 24 лв
  • Бърз антигенен тест /безплатен от МЗ/ – 10 лв  при наличност
  • PCR Covid-19 единичен тест:   90 лв
  • PCR Covid-19 семеен тест или за групи:   80 лв
  • НОВО!  SARS-COV-2 IGRA (Т клетъчен имунитет) – 119 лв
  • Комбиниран тест за грип А и В+ тест за Ковид Аг – 32 лв

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАЦИЕНТИ,

Лаборатория “Липогард” предлага сключване на краткосрочни и дългосрочни договори за абонаментно обслужване на служители на фирми, медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, болници, частни лица и семейства.

Лабораторията е оборудвана със съвременна техника, разполага с високо квалифицирани специалисти, което гарантира прецизност на изследванията. Извън приоритета си дислипидемии, “МДЛ Липогард” има капацитета на общопрофилна клинична лаборатория с възможности за изпълнение на всички клинично-лабораторни анализи. Лабораторията е включена във външна система за оценка на качеството НСВОК и има сключен договор с НЗОК.

 Предлагаме Ви периодична информация за някои от медико-диагностичните изследвания:

ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН   (Нb A1c )

Гликираният хемоглобин е най-важният показател за проследяване степента на метаболитен контрол на пациентите със захарен диабет. Стойността му показва средната концентрация на кръвната захар през последните 8-10 седмици преди вземането на кръвно-захарната проба и е по-обективен показател от кръвно- захарния профил, за който обикновено пациентите се подготвят специално. Този показател дава информация за степента на компенсация или декомпенсация на диабета.

Лабораторията работи Нb A1c по договор с НЗОК или срещу заплащане.

МИКРОАЛБУМИН В УРИНАТА

Микроалбуминурията е сигурен маркер за начална диабетна нефропатия. Навременно откриване на това усложнение на диабета е от особено значение, тъй като терапевтичните мерки в този ранен стадий могат да бъдат успешни.
Материал за изследване: първа сутрешна урина.

Лабораторията работи този показател по договор с НЗОК (назначава се от ендокринолог) или срещу заплащане.

АПОЛИПОПРОТЕИНИ

Аполипопротеините са специфични белтъци, включени във външната обвивка на липопротеините. Те са едновременно структурни компоненти, които определят вида и количеството на пренасяните липиди и функционални компоненти, които осигуряват нормалния обмен на липидите. Апо А1 участва в структурата на HDL – холестерола, чиято основна функция е транспорта на холестерола от тъканите към черния дроб, т.е. счита се че има антиатерогенно действие. Понижениието на Апо А1 е рисков фактор. Апо В е маркер на LDL-холестерола. Повишението му е рисков фактор. Лабораторията работи тези показатели срещу заплащане Вж. Ценоразпис “Платени услуги”.

ЛИПОПРОТЕИН (а) е най-високо атерогенния липопротеин. Той е връзката между липидите и факторите на кръвосъсирване в атеротромбозата. Повишен е при високо-рискови пациенти с нормален липиден профил. Показателят се изследва в МДЛ Липогард срещу заплащане.

ХОМОЦИСТЕИН – високо-информативен нелипиден рисков фактор за атеросклероза, независим от другите рискови фактори.

EBV IgG (АНТИГЕНИ срещу вирус на Epstein Barr) – връзка с атеросклерозата и честа причина за персистиращо повишение на чернодробни ензими при пациенти на антилипемична терапия.

ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ В ИЗПРАЖНЕНИЯ – пробата е с по-висока ранна информативна стойност от кръвния анализ.

МДЛ “Липогард” предлага изследване на хормони на щитовидната жлеза на анализатор IMMULITE. Работят се по договор с касата, както и срещу заплащане.

Лабораторията предлага пакетни услуги с отстъпка от единичната цена.

Информация можете да получите всеки ден от 7,30 до 16,00 часа на тел. 02/980 39 92 или 0884 43 81 24 от Медицинския управител или нашия регистратор.

На този телефон лекарите могат да поръчат пълния ценоразпис на лабораторията, тип- брошура с насочващ талон за Вашите пациенти.