Платени изследвания

Медико-диагностични изследвания в МДЛ ЛИПОГАРД

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ   Цена в лева
Хематологични изследвания
Пълна кръвна картина с 16 показателя (Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Тромбоцити, Хкт, 3 диф. ДКК, еритр. индекси)   10.00
Диференциално броене на левкоцити – микроскопско изследване    5.00
Диференциално броене и морфология на еритроцитите - микроскопски   6.50
Морфология на еритроцити – микроскопско изследване   5.00
Левкоцити, хемоглобин – апаратно                                                                 всеки по   2.00
СУЕ   2.60
Ретикулоцити   4.00
Изследване на кръвосъсирването (Коагулация)
Време на кървене                                                        2.00
Време на съсирване   2.00
Протромбиново време c INR, аPTT, Фибриноген                                            всяко по   6.00
Д-Димер   26.00
Антитромбин ІІІ, Протеин С                                                                            всеки по   26.00
Фактори на кръвосъсирването (ІІ, V, VІІ, VІІІ)                                                 всеки по   16.00
Клинично-химични изследвания
Глюкоза   3.00
Общ холестерол, HDL-C, LDL-C, Триглицериди                                              всеки по   3.00
Оценка на риска – атерогенни липидни индекси   3.00
Пълен липиден профил (холестерол, триглицериди, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, липидни индекси)   18.00
Апо А І, Апо В                                                                                                     всеки по   11.00
Липопротеин (a)   20.00
Пикочна киселина, Креатинин, Урея                                                                всяко по   3.00
Общ билирубин, Общ белтък, Албумин                                                   всеки по   3.00
Директен билирубин   3.50
AСAT, AЛAT, ГГТ, Алкална фосфатаза, Креатинфосфокиназа                          всеки по   3.50
СК-МВ   10.00
ЛДХ, ХБДХ                                                                                                         всеки по   4.00
Aлфа-амилаза   7.00
Липаза   12.00
Холинестераза   13.00
Калций, Фосфати                                                                                              всеки по   4.00
Хлориди                                                                                                         3.50
Магнезий   4.00
Йонизиран калций   7.00
Натрий, Калий                                                                                                   всеки по   5.50
Цинк   20.00
Мед (Cu)   15.00
Желязо   5.80
Тотален желязо-свързващ капацитет   6.50
Феритин   20.00
Трансферин   25.00
Церулоплазмин   25.00
С-реактивен протеин   10.00
Гликиран хемоглобин HBA1c   18.00
Функционални изследвания
Кръвно-захарен профил трикратно   8.00
Обременяване с глюкоза трикратно   9.00
Клирънс на креатинин, пикочна киселина, урея                                                 всеки по   12.00
Имунореактивен инсулин (инсулин + ОГТТ) двукратно, на гладно и на 2 ч.            HOMA Score   46.50
Диагностика на щитовидната жлеза (хормони и антитела)
fT3 свободен трийодтиронин     16.90
fT4 свободен тироксин    16.90
TSH тиреотропин     16.90
МАТ микрозомални антитела    18.00
ТАТ тиреоглобулинови антитела                  22.00
АТ анти TSH рецептор (TRab)   35.00
Тиреоглобулин   26.00
Репродуктивни хормони
FSH, LH, PRL, Прогестерон, Естрадиол, Тестостерон                        всеки по   18.00
Тестостерон свободен   22.00
17-ОН Прогестерон   22.00
DHEА дехидроепиандростерон   20.00
Андростендион   21.50
Други хормони и маркери
Серумен инсулин еднократно, сутрин   20.00
C-peptide   35.00
Серумен кортизол еднократно   17.90
Кортизолов ритъм  7.30 ч.  и 17 ч.                      34.00
Свободен кортизол (в 24 ч. урина)   24.00
ACTH ( адренокортикотропен хормон)   26.00
Паратхормон   25.00
Прокалцитонин   29.00
Калцитонин   29.00
Остеокалцин (Маркер за синтез при остеопороза)   45.00
Бета-крослап (маркер за костно разграждане)   22.00
Човешки растежен хормон hGH (соматотропен хормон)   26.00
Лептин   100.00
Цистатин С   40.00
Метанефрин и норметанефрин в плазма                                            всеки по   53.00
Хомоцистеин   40.00
Туморни маркери
AFP, tPSA, CEA скрининг                                                                                       всеки по   12.00
AFP, tPSA, CEA, CA 19-9, CA 125, СА 15-3                                                             всеки по   21.00
Free PSA   21.00
СА 72-4   27.00
CYFRA 21-1   27.00
HE 4 (човешки епидидима протеин 4)   46.00
HER-2 /neu онкопротеин   220.00
ROMA score (CA 125+ HE 4)   65.00
Бета-хорионгонадотропин (ЧХГ)   20.00
Витамини
Витамин В12   22.00
Фолиева киселина (фолат)   22.00
25OH-Vit. D   49.60
Серологична, имунологична, вирусологична диагностика / Други
Тест за Helicobacter Pylori (Ig G) в серум    10.00
Инф. Мононуклеоза, RF, Waaler Rose, AST                                                          всеки по   8.00
Хламидия трахоматис Ig M   17.00
Хламидия трахоматис Ig G   17.00
Хламидия трахомитис и пневмоние (комбиниран) Ig G    30.00
Спин HIV1/HIV2 антитела, Сифилис (Васерман)                                                 всеки по   10.00
Маркери за Хепатит В (HBsAg), хепатит С (HCV)                                                всеки по   10.00
Anti-HAV Ig M  (хепатит А)   22.00
Anti HBc   23.00
Epstein Barr Virus (EBV Антигени) EBV VCA Ig G   25.00
Epstein Barr Virus (EBV Антигени) EBV VCA Ig M   25.00
Epstein-Barr Virus (EBV) VCA Ig G, VCA Ig M, EBVNA Ig G   50.00
EBV EA Ig G, Ig M – маркер за реактивация    50.00
Лаймска болест Ig G, Ig M   107.00
ANA, AMA                                                                                                               всеки по   33.00
Ig A, Ig M, Ig G общи имуноглобулини                                                                всеки по   12.00
Ig E   19.00
Криоглобулини   12.00
Токсоплазма гондии Ig G   20.00
Херпес зостер (Варицела херпес вирус Ig G, Ig M, Ig A)   65.00
Херпес симплекс HSV 1/2   25.00
AT Anti-CCP   30.00
Цитомегаловирус CMV Ig M   25.00
Цитомегаловирус CMV Ig G   25.00
Малария – микроскопски. Дебела капка   15.00
Echinococcus Ig G   19.00
Имунохематология
Кръвна група ABO и Rh   13.00
Типизиране на група А   5.00
Уринен анализ
Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)   3.50
Урина с 2 показателя (белтък и седимент) или (билирубин и уробилиноген)   2.50
Общо химично изследване (10 показателя) и седимент    4.00
Седимент на урина    3.00
Урина количествено в 24ч  диуреза: Белтък, Калций, Фосфор, Креатинин, Глюкоза, Пикочна киселина, Урея                                                                                      всеки по    4.00
Амилаза (сутрешна урина)   6.00
Глюкоза, Креатинин, Урея, Белтък, Са, Р (първа урина)                                   всеки по   4.00
Микроалбуминурия (сутрешна урина)   10.00
Калий-, натрий-, хлорурия                                                                                 всеки по   7.00
Адреналин, норадреналин в урина                                                                     всеки по   20.00
Метанефрин 24 ч. урина   86.00
Норметанефрин 24 ч. урина   59.00
Допамин в урина   20.00
Наркотични вещества   45.00
Тест за бременност   6.00
Изследвания на изпражнения
Окултни кръвоизливи   10.00
Helicobacter pylori в изпражнения   30.00
     
Генетичен тест    Синдром на Gilbert (promoter UGT1A1)   200.00
 
Микробиологични изследвания
Стерилна урина за урокултура – еднократно   10.00
Стерилна урина за урокултура – двукратно   12.00
Стерилна урина за урокултура – трикратно   18.00
Антибиограма с 6 антибиотични диска   5.50
Храчка   23.00
Секрети
Гърлени и назофарингеални                                                                                всеки по   23.00
Раневи материал и гной   23.00
Ушен   23.00
Конюнктивален   23.00
Други   23.00
Материали от генитална система
Уретрален   25.00
Цервикален   25.00
Вагинален (влагалищен)   25.00
Еякулат   25.00
Простатен   25.00
Изпражнения    
Микробиологично изследване на фецес (Фекална маса и ректален секрет: Salmonella, Shigella, E.Coli, Candida, Campilobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus) -    25.00                  
Други микробиологични изследвания    
Хламидия трахоматис сух директен тест   17.00
Сифилис RPR (или Васерман)   10.00
Антистрептолизинов титър (AST)   8.00
Гонорея (микроскопски тест)   16.00
Гъбички   5.00
Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)   8.00
Културелно изследване на трихомонас вагиналис   16.00
Микоплазма   20.00
Ревматоиден артрит (RF/Waaler Rose)   8.00
Диагностични пакети с отстъпка от ед. цена и включена такса биологичен материал
Диагностика на дислипидемии - LIPO (холестерол, HDL-C, LDL-C, VLDL-C, триглицериди, атерогенни индекси, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, КФК, креатинин, глюкоза, пикочна киселина, фибриноген, урина-течни реактиви)   44.00
Специлизиран пакет LIPO: пълен липиден статус с индекси, АЛАТ, КФК, апо AI, апо В, липопротеин (а) , хомоцистеин   66.00
Пълно изследване на кръв и урина - MAX (ПКК, ДКК, СУЕ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, СРК, креатинин, урея, глюкоза, липиден профил, билирубин, пикочна киселина, К, Na, Са, Р, фибриноген,  протромб. време, уринен анализ – 10 показателя и седимент)   66.00
Пакет МАХ 2: ПКК, ДКК, СУЕ, глюкоза, общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, общ и директен билирубин, липиден профил, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, Са, Р, К, Na   50.00
Хематологична патология: ПКК, СУЕ,ДКК, морфология на еритроцити, желязо, тотален ЖСК, общ и директен билирубин, ЛДХ   33.00
Бъбречна функция: Общ белтък, албумин, урея, креатинин, пикочна к-на, урина (белтък и седимент)   22.00
Чернодробна функция: АСАТ, АЛАТ, ГГТ, алкална фосфатаза, общ и директен билирубин, албумин, протромб. време, фибриноген,урина (билирубин и уробилиноген)   31.90
Бременност І-во посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, Сифилис, Спин, кръвна група, урина (белтък и седимент)   40.00
Бременност ІІ-ро посещение: ПКК, СУЕ, ДКК, урина (белтък и седимент)   20.00
Предоперативен максимум: ПКК, СУЕ, време на кървене, протромбиново време с INR, аРТТ, глюкоза, креатинин, общ билирубин, общ белтък, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, калий,  натрий, калций   47.90
Предоперативен максимум-разширен: ПКК, СУЕ, време на кървене, време на съсирване, протромб. време с INR, фибриноген, глюкоза, сифилис, спин, маркери за хепатит В и С, урина (белтък и седимент)   54.90
Предоперативен минимум: ПКК, СУЕ, ДКК, време на кървене, време на съсирване, пълно изследване на урина   23.00
Профилактика: Сифилис, Спин, Хламидия трахоматис, маркери за хепатит В и С   39.00
Пакет Калий и Натрий комплексно   10.00
Пакет AST и RF комплексно   12.00
Диагностика на щитовидната жлеза:  Пакет (fT3 + fT4 + TSH)   39.90
Диагностика на щитовидната жлеза – антитела: Пакет ТАТ + МАТ   34.90
Диагностика на щитовидната жлеза: Пакет(fT4 + TSH + MAT)   39.90
Репродуктивна функция: Пакет (FSH, LH, Пролактин, Прогестерон, Естрадиол, Тестостерон)   77.00
Репродуктивна функция: Пакет (FSH, LH, PRL)   38.00
Репродуктивна функция: Пакет (Estradiol, Testosteron, Progesteron)+DHEAs   52.00
Пакет два туморни маркера (CA 19-9 и СЕА) или други два    36.00
Пакет PSA, fPSA, ratio   39.00

Детска ясла и градина: ПКК, СУЕ, урина (химично изследване и седимент), микробиологично изследване на фецес, перианален отпечатък за ентеробиоза, фекална проба за чревни хелминти, Васерман при един родител.
Работи се и комбинирано с направление по НЗОК и платено!

САМО 2014 год. с талони за 64% отстъпка – Цена 28.52 лв

  45.50                                         
МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ с лабораторен лекар – специалист   15.00
МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ С КЛИНИЧЕН ЛИПИДОЛОГ- ХАБИЛИТИРАНО ЛИЦЕ    50.00
БОДИИМПЕДАНСМЕТРИЯ (Измерване на телесните мазнини)   15.00
Сертификат за работа в страната и чужбина   15.00
Домашно посещение   15.00
Нова здравна книжка и преиздаване на здравна книжка                                       всяка по   30.00
Такси биологичен материал (манипулация, консумативи, инсенерация)
Такса биологичен материал за направление по здравна каса   4.00
Такса биологичен материал за всички платени кръвни изследвания , микробиологични изследвания и паразитология   4.00
Диагностични пакети   0.00
Такса биологичен материал за изпражнения  за окултни кръвоизливи   2.00
Такса биологичен материал за единично платено излседване (кръв, урина, микробиология, паразитология)   3.00
Такси биологичен материал за деца под 6 години   2.00
     
За спешни изследвания до 2 часа се начисляват 10% върху цената!    
     
Предимство за вземане на кръв ползват диабетици, бременни жени, инвалиди с придружител, деца до 6 години, платени пациенти и осигурени в ЗАД "ЕВРОИНС", ЗАД " България Здраве", ЗАД "Булстрад", ОЗОФ "Доверие", ЗД "Уника"!    

 

От заплащане на такса за вземане на биологичен материал по чл. 135, ал. 1 от НРД 2015, се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи.

 

Recent Posts